Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en reglement van SylCdance Studio zijn de “bekende” kleine letters. Even de regels helder en duidelijk op een rij. Zo weet je precies waaraan je toe bent vanaf het moment dat je een overeenkomst met ons aan gaat.

Algemene voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap 4 t/m 15 jaar, 16+ en 21+.

– De dans lessen duren 55 minuten.
– Vanaf 4 t/m 15 jaar en volwassenen is er de mogelijkheid tot een contract van een half jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Bij het beëindigen van het lidmaatschap heb je een maand opzegtermijn na het verloop van het contract van 6 maanden. Bij opzegging van het lidmaatschap vragen wij je dit elektronisch te melden via administratie@sylcdance.nl. Hierbij moet je rekening houden met een maand opzeg termijn. Zegt je op 3 april op, dan eindigt het contract op 3 mei en niet pas op 1 juni. Indien het nog binnen de lidmaatschaps periode valt van 6 maanden zal het met ingang van de 7de maand worden geannuleerd.

– Je krijgt familie korting bij 3 of meer gezins leden, die lid zijn. Op het goedkoopste abonnement krijg je 5% korting per maand.
– SylCdance Studio is gerechtigd om een geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Als compensatie is het mogelijk om gemiste lessen te kunnen inhalen tijdens de aangegeven periodes..
– In de zomer vakantie periode 4 weken gesloten en 2 weken zijn we geopend met een aangepast lesrooster. De periode verschilt per school vakantie per jaar. De gemiste 4 lessen wanneer we dicht zijn kunnen gebruikt worden in de maanden juni, juli, augustus en september. Exacte datum en inhaallessen worden via nieuws berichten gecommuniceerd.
– 10 Strippenkaart is 12 weken geldig vanaf de inschrijfdatum.
– Op vertoon van je studentenpas (MBO/HBO of Universiteit), heb je recht op 5% korting op je abonnement.
– De strippenkaart wordt niet automatisch verlengd.

SylCdance Reglement

– Alle (belangrijke) informatie wordt via email (nieuwsbrief), website en informatie bord gecommuniceerd. Daarnaast zullen wij het regelmatig in de les herhalen.
– Verandering van persoonlijke informatie, dien je z.s.m. aan de balie door te geven.
– Aanpassingen van lesrooster kan door ons 2 keer per jaar worden toegepast. Mocht je de bestaande les daarom niet meer kunnen volgen wordt je vriendelijk verzocht in overleg een alternatief te zoeken met een redelijk termijn in acht genomen.
– Nieuw pasje bij verlies of diefstal rekenen wij € 5,-
– Bij een nieuw lidmaatschap kan het voorkomen dat er afhankelijk van de proefles eenmalig € 9,95 administratie kosten berekend.
– Voor de les dien je bij de balie te melden en je persoonlijke SylCdance pas af te geven en na de les weer op te halen (Geen pas is geen les).
– Op de balie staan verzamelbakken. Hierin kan je voor de les waardevolle spullen in doen, zodat je deze niet achter hoeft te laten in de kleedkamer. Tassen mag je meenemen naar de studio. Jassen en schoenen i.v.m. hygiëne graag in de kleedkamer laten.
– De 1e proefles is GRATIS, 2de € 5,-. Voor een gratis proefles dien je aan te melden via het online contactformulier.
– Indien je niet aanwezig kunt zijn in de les, graag even tijdig afmelden via info@sylcdance.nl of 013-8800509 (tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar) of via de groeps app.
– De groeps app is alleen bedoeld voor les inhoudelijke communicatie. Administratieve vragen mailen naar administratie@sylcdance.nl.
– Doorstromen van les is alleen in overleg mogelijk bij abonnementen.
– SylCdance Studio is gerechtigd om voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft dan geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
– SylCdance behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per begin schooljaar met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) wordt onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
– Bij danslessen verzoeken wij om kniebeschermers en kleding van de kledingvoorschriften binnen 1 maand aan te schaffen.
– Het kan zijn dat er lessen ter promotie worden opgenomen. Bij het tekenen van het lidmaatschap ga je akkoord met uitzenden/opnemen ervan.
– Een les gaat door bij 5 of meer deelnemers. Indien er minder aanwezig zijn kunnen lessen worden samengevoegd of afgelast.
– Bij een voorstelling kan om een eigen bijdrage van rond de € 20,- per deelnemende les gevraagd worden. (denk aan kleding/ kostuum aanschaf)
–  Bij een wedstrijd crew wordt er aan het begin van elk wedstrijd seizoen nieuwe dans kleding en schoenen uitgekozen. Eigen bijdrage € 95,-.
– Elke leerling dient min. 10 min. voor de les aanwezig te zijn. Als de studio deur gesloten is, dien je netjes te vragen of het nog mogelijk is om aan de les deel te nemen.
– Deelname bij SylCdance geschiedt op eigen risico. SylCdance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of diefstal.
– SylCdance studio maakt gebruik van beveiligingscamera’s en zal indien nodig deze gebruiken bij justitiële zaken.
– Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.
– Acties en aanbiedingen kunnen niet in combinatie met andere SylCdance acties en aanbiedingen verzilverd worden.
– Acties en aanbiedingen bij nieuw inschrijven lid zijn niet geldig voor oud leden, die korter dan 3 maanden na uitschrijving weer inschrijven.
– Het lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘voorwaarden en reglement’ van SylCdance studio en hiernaar te handelen. Door je inschrijving verklaar je het reglement en de voorwaarden van SylCdance Studio te accepteren.

Voor het laatst bijgewerkt op 13-1-2018